Зателефонуйте: +38 (048) 702 42 11

ALHUM

ALHUM

ALHUM

Відкрити каталог у PDF

СМАРТ ГРОУ® /АЛЬГУМ®/ - унікальне до­бриво, спеціально підібрані компоненти яко­го допомагають рослині швидко компенсува­ти нестачу поживних елементів та легко ви­ходити зі стресів різноманітного походження (несприятливі погодні умови, застосування пестицидів, пошкодження рослин та інше).

Препарат активує обмін речовин, фото­синтез, синтез білків і вуглеводів, ростові процеси, прискорює поділ клітин, що дає рослині можливість в повній мірі реалізу­вати її потенціал.

СМАРТ ГРОУ® /АЛЬГУМ®/ сприяє збалансованому  росту коренів  і  надземної маси, сприяє диференціації квіткових бруньок, переводячи рослину з вегетативного типу розвитку в генеративний. Сприяє зав язуванню плодів, перешкоджає обсипанню кві­ток та зав язей, підвищує імунітет до хвороб. Знімає стреси різного походження, підвищує врожайність та якість продукції, покращує забарвлення плодів, приско­рює дозрівання плодів.

СМАРТ ГРОУ® /АЛЬГУМ®/ рекомендується добавляти в суміш для протруювання насіння, де за рахунок гумату калію, мікроелементів та натуральних гормонів, віта­мінів і амінокислот з витяжки водоростей досягається найбільший ефект стимулю­вання схожості та енергії проростання насіння.

 • Прискорює проростання насіння;

 • Підвищує імунітет рослин до хвороб інфекційного та неінфекційного харак­теру;

 • Збільшує кількість бруньок і пагонів на рослині. Прискорює дозрівання пло­дів на 3-7 днів, підвищує їх лежкість і зберігання.

 • При внесенні в грунт забезпечує все­бічне і збалансоване живлення рослин, покращує структуру грунту;

 • Запобігає зараженню рослин захворюваннями, що передаються через грунт;

 • Підвищує опірність рослин хворобам і несприятливим факторам середови­ща. 

   

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Зовнішній вигляд

рідина темно-коричневого кольору

Запах

слабкий запах

рН в 10%

7-9

Питома вага

1,20-1,25 г/мл

Розчинність у воді

100%

СКЛАД:

Інгредієнти

Вміст

Гумат калію

50г/л

Екстракт морських водоростей

180 г/л

Органічна речовина

150-200 г/л

Альгінова кислота

20 г/л

Всього амінокислот

20 г/л

Цитокініни

2,0 мг/л

Ауксини

11,0 мг/л

Загальний азот (N)

90 г/л

Фосфор (Р2О5)

90 г/л

Калій (K2O)

150 г/л

Сірка (S)

5г/л

Мікроелементи (Cu Fe Mn Zn В)

15-20 г/л

  РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

 1. Листове підживлення: Застосовувати у кількості 200-500мл/100 літрів води, повторити 2-3 рази протягом періоду вегетації з інтервалом у 10-15 днів, бажано обробити до і після цвітіння відповідно.
  Примітка: Перед застосуванням ретельно розмішати. Застосовувати рано вранці або пізно ввечері, уникаючи розпилення під час дощу, сильного вітру або екстре­мальних температурних умов.

 2. Фертигація: Застосовувати у кількості 1-5 л/га одночасно з поливом, в залежно­сті від фази розвитку рослин. Кількість внесень - до 10 разів за сезон.

 3. Обробка насіння: Для польових культур обробку насіння проводять одночасно з його протруюванням. На Ітону насіння використовують 1,5-2,5 л препарату. Для замочування насіння овочевих культур використовують 0,2% розчин препарату. Пе­ріод замочування - 8-12 годин, в залежності від товщини оболонки насіння і темпе­ратури навколишнього середовища. Оптимальна температура розчину для замочу­вання 20°С. Застосовується безпосередньо перед висівом.

 4. Також рекомендується для обробки кореневої системи саджанців та живців шля­хом замочування в 0,1-0,15% розчині препарату.

Відкрити каталог у PDF